Bruksområder i avlsektoren

Overvåking av temperatur, fuktighet, nivå og volum av biomasse

Overvåking av temperatur, fuktighet, nivå og volum av biomasse

Fuktdeteksjon med utvinning av lagringsinformasjon. Mål på temperatur og fuktighet for å verifisere riktig utførelse av arbeidet eller som forberedelse for lagring og salg. Sammenligning med den matematiske modellen for bestemmelse av kontrollhøyder Anvendelser på robotøyer, på kartesiske akser eller på automatiske monteringsøyer Copyright av RODER SRL - Alle rettigheter forbeholdt - Søknadsmerknad AN0068 ...
Les alle
Beskyttelsesvesker for sensorer og optiske instrumenter

Beskyttelsesvesker for sensorer og optiske instrumenter

Beskyttelsesvesker for optiske sensorer og kameraer Produkter som er egnet for beskyttelse av sensorer og transdusere i miljøer med høy miljøforurensning Beskyttelsessystemer mot støv, røyk, spon eller flytende emulsjoner. Søknader på robotøyer, på kartesiske økser eller på automatiske monteringsøyer Copyright av RODER SRL - Med enerett - Anvendelsesnotat AN0010 ...
Les alle