Kategori Arkiv: Husdyrsektor applikasjoner

Overvåking av temperatur, fuktighet, nivå og volum av biomasse

Fuktdeteksjon med utvinning av lagringsinformasjon.

Mål på temperatur og fuktighet for å verifisere riktig utførelse av arbeidet eller som forberedelse for lagring og salg.

Sammenligning med den matematiske modellen for bestemmelse av kontrollerende aksjer

Bruksområder på robotøyer, på kartesiske økser eller på automatiske monteringsøyer

Copyright av RODER SRL - Alle rettigheter reservert - Applikasjonsmerknad AN0068

Beskyttelsesvesker for sensorer og optiske instrumenter

Beskyttelsesvesker for optiske sensorer og kameraer

Produkter som er egnet for beskyttelse av sensorer og transdusere i miljøer med høy miljøforurensning

Beskyttelsessystemer mot støv, røyk, spon eller flytende emulsjoner.

Bruksområder på robotøyer, på kartesiske økser eller på automatiske monteringsøyer

Copyright av RODER SRL - Alle rettigheter reservert - Applikasjonsmerknad AN0010