TILTAK

Tykkelse målinger

RODER tilbyr et bredt spekter av instrumenter og systemer for måling av tykkelse både i produksjonslinjen og i metrologilaboratoriet. Forslaget spenner fra kommersielle verktøy, allment tilgjengelig på lager, til spesielle systemer spesielt laget til kundespesifikasjoner og integrert i produksjonslinjen med teknologiene i industri 4.0. Både instrumenter og teknologier for kontaktmålinger er tilgjengelige, så vel som optiske instrumenter og LASER-instrumenter for berøringsmålinger og kontroller.


DIAMETER måler

RODER tilbyr et bredt spekter av diametermålere med både kontakt- og kontaktfri teknologi. Den komplette integrasjonen av måleteknologier med produksjonsmiljøet og med styringssystemet gjør det mulig å optimalisere flyten av informasjon tilgjengelig for moderne virksomhetsstyring.


OVALITETstiltak

Bruk av målingsteknikker med samme diameter tillater også måling av ovalitet. Kombinasjonen av måleinstrumenter med flere diameter, i en biaksial, triaksial eller kvadriaksial konfigurasjon, gjør det mulig å oppnå måling av ovalitet. Dynamiske laserscanningssystemer er også tilgjengelige for å bestemme ovaliseringsprofilen for multiseksjon.


DISTANCE tiltak

Avstandsmåling kan utføres med kontaktteknologier, som fremfor alt brukes til måling av små avstander og små forskyvninger, eller med ikke-kontakt LASER-teknologier. Avstandsmåling med LASER-teknologi er en pålitelig og konsolidert teknikk for måling av lange avstander og spesielt på bevegelige eller lett deformerte objekter.


BREDDE tiltak

RODER tilbyr mange systemer for måling av bredde, både for applikasjoner i produksjonslinjen og i det metrologiske laboratoriet. Noen av disse verktøyene er kommersielle produkter og tilbys i katalogen. Andre er produkter laget på forespørsel fra kunden og tilpasses etter produksjons- og logistikkbehov.


FORPLYSNINGstiltak

Forskyvningsmåling kan utføres med kontaktteknologier, brukt fremfor alt for måling av små avstander og små forskyvninger, eller med ikke-kontakt LASER-teknologier. Forskyvningsmåling med LASER-teknologi er en pålitelig og konsolidert teknikk for måling av store avstander og spesielt på bevegelige eller lett deformerte objekter.


DYBDE tiltak

Dybdemålinger kan gjøres med tradisjonelle teknologier, vanligvis i kontakt, eller med ikke-kontakt teknologier ved bruk av LASER målesystemer. I begge tilfeller tilbyr RODER systemer og måleinstrumenter for full integrering i produksjonssyklusen.


HØYDE måler

Ulike løsninger er tilgjengelige for høydemålinger, både med kontaktmålingsinstrumenter og med berøringsinstrumenter uten berøring. Ikke-kontaktløsningene er laget med LASER-teknologier som er i stand til å oppnå høye grad av presisjon og samtidig en høy driftssikkerhet.


POSISJONstiltak

Posisjonsmåling representerer en standardapplikasjon for industriell automatisering og prosesskontroll. RODER kan levere måleinstrumenter og kontrollsystemer for posisjonsmåling både i det metrologiske laboratoriet og i produksjonslinjen


LENGDE tiltak

Lengdemålinger kan gjøres med forskjellige målesystemer og med annen teknologi. I noen tilfeller er det praktisk å bruke kontaktmålingssystemer, i andre tilfeller er det mer praktisk å bruke berøringssystemer av optisk eller LASER type.


PROFIL målinger

Utvalget av produkter for profilmåling er veldig bredt. Kontaktprofilometre, laget med tradisjonelle sonder, eller LASER-skanningsprofilometre som er i stand til å utføre profilundersøkelser uten kontakt og integrere informasjon med eksisterende matematiske modeller, kan foreslås.

TORSJONstiltak

Torsjonsmåling brukes både til måling av gjenstander som må skrus eller skrus ut, og i bruksområder der det er nødvendig å evaluere spenningen til et ferdig objekt underlagt kontrollert rotasjon. Spesielle måleinstrumenter for torsjon brukes for kalibrering av momentnøkler eller elektriske eller pneumatiske skrutrekkere.


MEDLEMSKAPstiltak

RODER tilbyr et komplett utvalg av måleinstrumenter for å bestemme heftkraften til belegg (maling, harpiks, lim).


HASTIGHET målinger

Hastighetsmålingen kan utføres med kontaktmålingssystemer (metriske hjul) eller med målesystemer uten kontakt, hovedsakelig optisk.