Overvåking av temperatur, fuktighet, nivå og volum av biomasse

Fuktdeteksjon med utvinning av lagringsinformasjon.

Mål på temperatur og fuktighet for å verifisere riktig utførelse av arbeidet eller som forberedelse for lagring og salg.

Sammenligning med den matematiske modellen for bestemmelse av kontrollerende aksjer

Bruksområder på robotøyer, på kartesiske økser eller på automatiske monteringsøyer

Copyright av RODER SRL - Alle rettigheter reservert - Applikasjonsmerknad AN0068