3D CMM målesystemer for automatisk kontroll av dimensjonale og geometriske egenskaper i produksjonslinjen

Profildeteksjon av støpte, freste, vendte og bearbeidede deler på bearbeidingssentre med utvinning av geometrisk eller dimensjonal informasjon

Mål på vinkler, avstander, åpninger, posisjoner for å verifisere riktig utførelse av arbeidene eller som forberedelse for sveise- og monteringsoperasjoner

Sammenligning med den matematiske modellen for bestemmelse av kontrollerende aksjer

Bruksområder på robotøyer, på kartesiske økser eller på automatiske monteringsøyer

Copyright av RODER SRL - Alle rettigheter reservert - Applikasjonsmerknad AN0014