Automatiske optiske systemer for måling av bredden på flate produkter, papirark, papp og filmer

Profilregistrering av trykte, skjærede eller utstansede papirdetaljer med utvinning av geometrisk eller dimensjonal informasjon

Mål på vinkler, avstander, åpninger, posisjoner for å verifisere riktig utførelse av arbeidet eller som forberedelse for monteringsoperasjoner

Sammenligning med den matematiske modellen for bestemmelse av kontrollerende aksjer

Bruksområder på robotøyer, på kartesiske økser eller på automatiske monteringsøyer

Målemaskin som er i stand til å oppdage bredden på papirark eller lag uten kontakt
av lett deformerbart materiale (polypropylenark for matbruk, papir
absorberende eller filter, ark av tynt skummateriale). Systemet er i stand til å måle
opptil 10 ark samtidig og kan kompensere automatisk
enhver feiljustering av prøven i forhold til kameraets måleakse (i
på denne måten er ikke operatøren bundet til riktig plassering av prøven på
målingstabell). Systemet er i stand til å måle prøvene som testes og
sammenligne dem med de teoretiske verdiene i produksjonsspesifikasjonene. Alle data blir deretter overført til
produksjonsdatabase for full sporbarhet av produksjonsbatcher. Systemet er
designet for å fungere direkte på produksjonslinjen og er utstyrt med en
temperatur og fuktighet for fullstendig dokumentasjon av miljøforholdene
under målesykluser.

Copyright av RODER SRL - Alle rettigheter reservert - Applikasjonsmerknad AN0025