Systemer for styring av aksialt spill av veivaksler og remskiver i forbrenningsmotorer

Profildeteksjon av ståldeler med utvinning av geometrisk eller dimensjonal informasjon

Mål på vinkler, avstander, åpninger, posisjoner for å verifisere riktig utførelse av arbeidene eller som forberedelse for sveise- og monteringsoperasjoner

Sammenligning med den matematiske modellen for bestemmelse av kontrollerende aksjer

Bruksområder på robotøyer, på kartesiske økser eller på automatiske monteringsøyer

Automatisk kontrolløy av aksialspillet til veivakselen til en forbrenningsmotor. De
systemet skaper en kontrollert belastning av den allerede installerte veivakselen
i sin base under monteringsoperasjoner på produksjonslinjen. De
basen bringes nær testøya ved hjelp av en elektrisk vogn og
hekta til en overliggende portal som er i stand til å forankre til veivakselen. Veivakselen
det blir da bedt om det på en kontrollert måte gjennom et spesielt pneumatisk system
designet. Omfanget av det aksiale spillet blir deretter bekreftet. Den målte verdien av aksialt spill
er relatert til hvilken type motor som er testet og gjennom dataene som var
tidligere kodet i databasen, blir den klassifisert og behandlet i de følgende
monteringsstasjoner. Ved manglende overholdelse informerer systemet systemet
av det negative resultatet av testen for påfølgende korrigerende tiltak.

Copyright av RODER SRL - Alle rettigheter reservert - Applikasjonsmerknad AN0074