Systemer for kontroll av skruing og skru av dreiemoment på flaske-, flaske- og krukkehett

Momentdeteksjon av flasker med utvinning av geometrisk eller dimensjonal informasjon

Mål på vinkler, krefter, åpninger, posisjoner for å verifisere riktig utførelse av arbeidene eller som forberedelse for sveise- og monteringsoperasjoner

Sammenligning med den matematiske modellen for bestemmelse av kontrollerende aksjer

Applikasjoner på robotøyer, på kartesiske økser eller på automatiske monteringsøyer.

Copyright av RODER SRL - Alle rettigheter reservert - Applikasjonsmerknad AN0071