Systemer for kontroll av timing og høyde på det øverste dødpunktet i produksjonslinjen

Faseregistrering med utvinning av geometrisk eller dimensjonal informasjon

Mål på vinkler, avstander, åpninger, posisjoner for å verifisere riktig utførelse av arbeidene eller som forberedelse for sveise- og monteringsoperasjoner

Sammenligning med den matematiske modellen for bestemmelse av kontrollerende aksjer

Bruksområder på robotøyer, på kartesiske økser eller på automatiske monteringsøyer

Kontrolløy som tillater justering av TDC (øverste dødpunkt) på en
intern forbrenningsmotor. Systemet sørger for kontrollert bevegelse av veivakselen
til du når en presis posisjon (TDC) og tillater riktig
montering av komponentene som vil bestemme riktig tidspunkt for arbeidssyklusen til
motor. Systemet laster inn riktig tidsverdi fra styringssystemet
i henhold til motormodellen som monteres. Operatøren
er veiledet i alle operasjoner med å montere måleutstyret på basen og
i alle sekvensielle monterings- og verifiseringsoperasjoner. Verdiene oppdaget og de riktige
operasjonssekvensen blir registrert i en spesifikk rapport og overført til databasen
av produksjonslinjen for senere konsultasjon og for å sikre korrekt
produktets sporbarhet.

Copyright av RODER SRL - Alle rettigheter reservert - Applikasjonsmerknad AN0073