Systemer for kontroll og lokalisering av lekkasjer på rør, beslag og hylser

Lekkasjedeteksjon på rør og beslag med utvinning av forseglingsinformasjon.

Mål på trykk for å verifisere riktig utførelse av arbeidene eller som forberedelse for sveise- og monteringsoperasjoner

Sammenligning med den matematiske modellen for bestemmelse av kontrollerende aksjer

Bruksområder på robotøyer, på kartesiske økser eller på automatiske monteringsøyer

Copyright av RODER SRL - Alle rettigheter reservert - Applikasjonsmerknad AN0037