Systemer for måling av posisjon, forskyvning og deformasjon av store strukturer

Påvisning av avstander, posisjoner, forskyvninger og deformasjoner med utvinning av geometrisk eller dimensjonal informasjon

Mål på vinkler, avstander, åpninger, posisjoner for å verifisere riktig utførelse av arbeidet eller som forberedelse for igangkjøringsoperasjoner.

Integrert datalogger eller fjernoverføring av målinger

Bruksområder på store konstruksjoner eller på kraner og kraner

Copyright av RODER SRL - Alle rettigheter reservert - Applikasjonsmerknad AN0017