Målinger for ultralydtykkelse for korrosjonsovervåking og kvalitetskontroll

RODER ultralydtykkelsesmålere for måling av korrosjon og tykkelse

Målere av ultralydtykkelse i TI-007-serien tillater måling av tykkelse ved å operere fra bare den ene siden av materialet. De er måleinstrumenter som brukes til å måle tykkelsen på tanker, rør, sisterner, rør og deler av tømrer. Evnen til å måle tykkelsen ved å operere fra en del av materialet gjør det mulig å oppdage tynning av materialveggen selv med operativsystemet.