Måling av bredden på kontinuerlige bånd i produksjonslinjen

Mål bredde og tykkelse direkte på produksjonslinjen på kontinuerlige bånd.

Mål på tykkelse og bredde på spoler, strimler og plater direkte på produksjonslinjen med LASER-systemer.

Sammenligning med toleranseterskler for bestemmelse av spesifikke hull og automatisk grensesnitt til kvalitetsstyringsinfrastrukturene

Bruksområder på beising og skjæring av metallplater.

Bruk av LASER lysteknologier, magnetiske og optiske teknologier gjør det mulig å oppnå høye nivåer
nøyaktighet og hastighet uten direkte kontakt med måleinstrumentet med materialet. Mulighet for måling
på systemer med høye skyvehastigheter eller i områder som ikke er tilgjengelige for operatører.

Uavhengige målemoduler tilgjengelig for systemintegratorer og OEM-er. Målevisualisering på lokal eller ekstern skjerm, overføring
eksterne data på seriell linje eller Ethernet, generering av alarmer uten toleranse. Mulighet
grensesnitt med styringssystemer. Spesielle modeller med høyt lys av
gjennomføring av metallplater for systemer der bevegelsen er veldig stor

Copyright av RODER SRL - Alle rettigheter reservert - Applikasjonsmerknad AN0003