Måling av diameter og ovale rør, ledninger og kabler i produksjonslinjen

Måling av diameter og ovalitet av kontinuerlige produkter med sirkulært snitt

Mål på diametre, ovaliteter og snittprofiler for å verifisere riktig utførelse av arbeidene eller som forberedelse for sveise- og monteringsoperasjoner

Sette grenser for flere nivåer for bestemmelse av spesifikke forhold

Tilkobling til IT- og styringssystemer for produktdokumentasjon og samsvar med spesifikasjonene i industri 4.0

Mål med høy presisjon, berøringsfri LASER-teknologi, selv på materialer med høy hastighet, enkelt
deformerbar eller ved høye temperaturer. Systemer med faste eller vippende LASER-kilder som kan utføre
analyse også på firkantede, rektangulære eller sekskantede snitt. Versjoner for høye temperaturer eller miljøer med
tilstedeværelse av miljøforurensninger. Grensesnitt med linje-PLC og administrasjonsprogramvare. LASER-systemer med nøyaktigheter opptil
+/- 1 mikron og opptil 2000 skanninger per sekund. Sanntids visualisering av materialprofilen Kontrollprogramvare med teknologi
SCADA eller tradisjonell. Intuitiv og øyeblikkelig visning av anomali og utenfor toleranse.
Ekstern dataoverføring og grensesnitt med styringssystemer.

Copyright av RODER SRL - Alle rettigheter reservert - Applikasjonsmerknad AN0004