Mituyoto digitale komparatorer

Komparatoren er et måleinstrument som brukes til lineære forskyvningsmålinger, svingninger, formfeil, posisjoner og vibrasjoner.

Komparatoren bruker en lineær svinger, vanligvis sylindrisk i form, og en skjerm for å indikere stangens forskyvning. Enden på stangen, kalt føleren, er i kontakt med overflaten til objektet som måles.

RODER-komparatorene er laget med miniatyriserte indikatorer og med veldig lavt forbruk, slik at de enkelt kan drives av et vanlig knappebatteri. Kompisatorene vises normalt med en oppløsning på 0,01 mm (centesimal), 0,001 mm (millesimal). Noen spesielle modeller av komparatorer kan til og med oppnå oppløsninger under en mikron.

PRODUKTKATALOG