Industriell LASER avstandsmålere

Industrielle LASER avstandsmålere brukes til avstandsmåling fra noen få millimeter til tre kilometer. Avstandsmålingen representerer akonsolidert søknad for laserteknologi.

Industrielle LASER avstandsmålere bruker LASER-lys (puls eller modulert) for å måle avstander, høyder, lengder, nivåer og posisjoner uten kontakt med objektet som skal måles.

LASER avstandsmålere består av en laserutsender, optiske sendere og mottakere, lysfølsomme dioder og sofistikert elektronikk med algoritmer for tidsmåling eller fasemåling. Avstandsmåling oppnås ved bruk av forskjellige optoelektroniske prinsipper som flytid, fasesammenligning og LASER-puls med "back-mixing" -teknologi.

Disse metodene tillater enslige nøyaktige målinger til millimeteren, og måleområder opp til flere hundre meter.

Det er mulig å bruke LASER avstandsmålere mål på naturlige overflater eller på spesielle reflekser som oppnår raske og presise resultater selv under tøffe forhold.

LASER avstandsmålere fungerer ved hjelp av synlig eller infrarød optisk stråling og er klassifisert i samsvar med gjeldende forskrifter i klasse 1 eller 2 (sikre klasser for drift selv uten beskyttelsesbriller).

Den kompakte konstruksjonen gjør det enkelt å installere LASER avstandsmåler selv der det er begrenset plass eller i industrielle bruksområder. Alle enheter har standardgrensesnitt, analog eller digital datautgang og tilpassbare skifteutganger.

Familien til LASER LDM avstandsmålere brukes spesielt til applikasjoner i industrisektoren med analog (4 - 20 mA) eller digital (Ethernet, Profinet, Profibus, RS232, RS422, SSI ).

LDM40-serie LASER avstandsmålere

 • LASER avstandsmålere for avstandsmålinger opp til 30 meter på naturlige overflater eller 100 meter med reflektor
 • Strømforsyning 24 Vdc
 • RS232 - RS422 - Profinet, Profibus og Ethernet / IP-grensesnitt
 • Synlig LASER-emitter (rød) med sikkerhetsklasse 2
 • Nøyaktighet opp til +/- 1 mm
 • Bredt utvalg av tilbehør for miljøer med høy temperatur eller for miljøer med høye forurensninger

LDM300-serie LASER avstandsmålere

 • LASER avstandsmålere for avstandsmålinger opp til 3000 meter
 • Strømforsyning 24 Vdc
 • RS232 - RS422 grensesnitt
 • Stort utvalg av tilbehør
 • Egnet for å overvåke plasseringen av store konstruksjoner og gjenstander

TEKNISK DYBDE