Kontaktmikrometer

Kontaktmikrometeret er et instrument som måler dimensjonene til et bestemt ved å stramme det med en mikrometrisk skrue.

Generelt refererer begrepet "kontaktmikrometer" til eksterne mikrometer, men det er også andre typer mikrometer, for eksempel indre mikrometer, dybdemikrometer eller 3-punkts mikrometer, avhengig av de forskjellige måleprogrammene.

Det målbare området varierer i trinn på 25 mm - f.eks. fra 0 til 25 mm og fra 25 til 50 mm - avhengig av størrelsen på delen som skal måles, så det er generelt nødvendig å bruke et mikrometer som tilsvarer målet.

Bruk en målerblokk for å kalibrere et mikrometer. For å gjøre nøyaktige målinger må amboltflaten alltid være flat. Etter flere målinger kan overflaten ikke lenger være flat på grunn av slitasje eller smuss. Bruk derfor med jevne mellomrom en del kjent som interferometrisk glass for flathet for å sjekke om overflaten er flat i henhold til Newtons ringer.

Når du måler et metallmål og kalibrerer med en målerblokk, må du være oppmerksom på termisk ekspansjon. Unngå å holde metall med bare hender når det er mulig, eller bruk hansker som ikke overfører varme og er designet for presisjonsarbeid.

Kalibreringsintervallet til mikrometerene er vanligvis mellom 3 måneder og 1 år.