Rettighetsmåling av trukket, skrelt, snudd og malt barer på produksjonslinjen

Rettighetsmåling av stenger, rør og profiler med automatisk beregning av total og delvis rakhet

Mål på diameter og ovalitet på runde stenger eller mål på "nøkkelen" i firkantede og sekskantede søyler.

Sammenligning med toleranseterskler for bestemmelse av forhold utenfor spesifikasjonen

Bruksområder på tegne- og ekstruderingslinjer eller på automatiske rette maskiner.

Copyright av RODER SRL - Alle rettigheter reservert - Applikasjonsmerknad AN0005