Målinger for ultralydtykkelse for korrosjonsovervåking og kvalitetskontroll

Målingene av ultrasoniske tykkelser i TI-007-serien gjør det mulig å måle tykkelsen ved å operere fra bare den ene siden av materialet. De er måleinstrumenter som brukes til å måle tykkelsen på tanker, rør, sisterner, rør og deler av tømrer. Evnen til å måle tykkelsen ved å operere fra en del av materialet gjør det mulig å oppdage tynning av materialveggen selv med operativsystemet.