Målinger av ikke-kontakt tykkelse på produksjonslinjen med LASER tykkelsesmålere

RODER kontinuerlig tykkelsesmåling

LASER tykkelse målere for ikke-kontakt kontroll av tykkelse og bredde på flate materialer. Passer for tykkelse måling av ark, strimler, brett, profiler og tepper. Den kompakte konstruksjonen lar innsetting i eksisterende produksjonslinjer eller enkelt integreres i nye konstruksjonslinjer. Ikke-kontaktmålingen tillater å måle bevegelige gjenstander, selv i høy hastighet, eller lett deformerbare materialer som med kontaktmålingsteknikker ville være vanskelig å måle.