DATASINK anskaffelsesprogramvare

datasink 100 programvare for datainnsamling og statistisk analyse

DATASINK 100©

Enkanals programvare for datainnsamling for anskaffelse
av individuelle måleinstrumenter

Innhenting av data fra: målere, mikrometer, posisjonsomleggere, termometre, kodere, boremålere, høydemetre, avstandsmålere, skalaer, dreiemomenttransdusere, lastceller eller andre måleinstrumenter utstyrt med datautgang 

Tidsbasert anskaffelse, med et trykk på en knapp eller med et eksternt signal

Trendgenerering og statistisk fordeling av samplede verdier

Evne til å generere både visuelle og fysiske alarmer

Varsling om alarmer til eksterne enheter (SMS, e-post)

Mer informasjon….

DATASINK X©

Multikanals programvare for datainnsamling fra måleinstrumenter 

Datainnsamling fra: mikrometer, posisjonsomformere, termometre, kodere, boremålere, høydemetre, avstandsmålere, skalaer, momentomdannere, lastceller eller et hvilket som helst annet måleinstrument utstyrt med datautgang der det er nødvendig å skaffe flere fysiske mengder samtidig. 

Tidsbasert anskaffelse, med et trykk på en knapp eller med et eksternt signal

Trendgenerering og statistisk fordeling av samplede verdier

Evne til å generere både visuelle og fysiske alarmer

Varsling om alarmer til eksterne enheter (SMS, e-post)

Mer informasjon….

DATASINK BATCH©

Programvare for innsamling av data med flere kanaler for produksjonskontroll med sekvensielle prosedyrer

Datainnsamling fra: målere, mikrometer, posisjonsomleggere, termometre, kodere, boremålere, høydemetre, avstandsmålere, skalaer, dreiemomenttransdusere, lastceller eller andre måleinstrumenter utstyrt med datautgang der det er nødvendig å skaffe seg en rekke målinger med en prosedyre sekvensielt.

Anskaffelse med trykk på en knapp eller med et eksternt signal

Trendgenerering og statistisk fordeling av samplede verdier

Evne til å generere både visuelle og fysiske alarmer

Varsling om alarmer til eksterne enheter (SMS, e-post)

Mer informasjon….

Hva er forskjellene mellom

DATASINK 100, DATASINK X og DATASINK BATCH?

DATASINK 100 den ble designet for å løse enkle datainnsamlingsapplikasjoner som kjøres på et enkelt instrument. Instrumentdataene kan anskaffes på en programmerbar tidsbasis (det kan være en gang per sekund, en gang hvert 15. minutt eller en gang om dagen, basert på den programmerte programmeringen), eller de kan anskaffes på forespørsel fra operatøren (ved å trykke på en tast på tastatur eller pedal) eller gjennom et eksternt signal (relé ', knapp, PLS).

Uansett anskaffelsesmetode, blir dataene introdusert i en liste over progressive verdier og sammenlignet med de forhåndsbestemte toleranseterskler.

Hvis verdien er innenfor toleranseområdet, lagrer systemet den i den lokale databasen.

Hvis verdien er utenfor toleranseområdet, eller hvis den er i området for alarmen, kan systemet programmeres til å generere varsler (advarsler) eller fysiske alarmer (visuelle, akustiske eller på eksterne reléer).

Det er mulig å overvåke i sanntid antall anskaffede verdier, den ervervede minimum-maksimale gjennomsnittlige verdien, spredningsverdien (sigma) og de statistiske prosesskoeffisientene (Cp og Cpk).

Alle verdier som er lagret i databasen kan sees både i trendformat (prosesstrend) og når det gjelder distribusjon av ervervede verdier (Gaussisk distribusjon).

Databasen kan eksporteres i Excel- eller CSV-format for bruk av tredjepartsprogramvare.

DATASINK X det er den naturlige utviklingen av DATASINK 100-programvaren som er orientert mot flerkanalsoppkjøp (dvs. å bruke flere måleinstrumenter, sensorer og transdusere samtidig).

DATASINK X-programvaren har ingen begrensninger verken med hensyn til antall anskaffelseskanaler, heller ikke for tilkoblede måleinstrumenter, eller for fysiske avstander mellom de forskjellige målepunktene.

Et annet viktig trekk ved DATASINK X er evnen til å utføre matematiske operasjoner på de ervervede dataene ved å generere "virtuelle anskaffelseskanaler" som følge av den matematiske beregningen av de fysiske anskaffelseskanalene (i praksis er det mulig å beregne gjennomsnittsverdien av de ervervede fysiske kanalene og utføre statistisk kontroll).

DATASINK BATCH den ble designet for å utnytte det fulle potensialet til DATASINK X (flerkanalserverv med mulighet for å beregne de anskaffede kanalene), men orientert mot kontrollen av produksjonen av diskrete objekter. Faktisk, mens DATASINK X anskaffer alle de aktive kanalene samtidig (oppretter et slags fotografi av prosessens tilstand på et gitt øyeblikk), skaffer DATASINK BATCH en serie fysiske karakterer ved å utføre en rekke forhåndsbestemte operasjoner.

Det typiske tilfellet er kontroll av objekter med manuelle verktøy: Du kan først bruke en tykkelse for å bestemme bredden og lengden på detaljene, deretter et mikrometer for å bestemme diameteren, deretter en skala for å bestemme vekten. Alle dataene som samles inn representerer et "sett" av tiltak som må sammenlignes med visse toleranseterskler, og hvis alt faller innenfor produksjonsspesifikasjonene, er det mulig å validere kontrollen.

Også i dette tilfellet er det mulig å utføre beregninger på de fysiske karakterene som tidligere ble bestemt (psi kan derfor utføre beregninger av gjennomsnittsverdier, topp-topp eller trigonometriske beregninger).

Sammenligning av versjoner

 DATASINK 100DATASINK XDATASINK BATCH
Antall tilkoblbare instrumenter1ingen grenseingen grense
Tidsbasert anskaffelsesstyring  ikke tilgjengelig
Anskaffelsesstyring med forrangikke tilgjengeligikke tilgjengelig 
Anskaffelse fra EDAC-moduler   
Database i RDR-format   
Database i Excel-format   
CSV-database  
Mulighet for å varsle eksterne alarmer