Måler for lengde og stilling for lett deformerte profiler

Lengdemålingssystemer for lett deformerbare materialer som gummipakninger, polystyrenprofiler, pakninger, tekstiler og polyuretanskum. Tilstedeværelsen av en laserpeker gjør det enkelt og presist å identifisere målepunktet selv på lett deformerbare materialer.

Bruken av en presisjonslinjær transduser muliggjør måling av lengde med centesimal presisjon selv på objekter som er umulige å måle med kontaktmålingsinstrumenter.

Den elektroniske DIGI-1000-kontrolleren tillater visning av målingen i sanntid og overføring av detekterte data til datainnsamlingssystemer eller styringssystemer.